Selectietraject

Proces:

 
   

 
   
   

Professioneel personeelsbeleid begint met het aannemen van de juiste mensen. Nosce Orbis ondersteunt maatschappen of vakgroepen hierbij.

De eerste stap is het opstellen van een gedegen functieprofiel. Om toekomstig gedrag in de functie te voorspellen verzamelen wij vervolgens informatie over de kandidaat. Om een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige beoordeling te kunnen geven over zijn of haar geschiktheid, hechten wij grote waarde aan het inzetten van meerdere selectie-instrumenten uitgevoerd door verschillende consultants. Met behulp van deze volledige selectieprocedure wordt inzicht verkregen in de kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat, waarna deze in het licht worden gezet van het opgestelde functieprofiel. In een geļntegreerde eindevaluatie wordt het hele proces kort en bondig samengevat. Zodat u, als opdrachtgever en eindverantwoordelijke maatschap of vakgroep, goed gefundeerd de juiste keus kunt maken van de aan te stellen kandidaat.

          
   
© 2001 - 2022 CMS: 123CMS.nl