Waarom Nosce Orbis?

Het is voor iedere organisatie van groot belang het juiste personeel op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen en te behouden. Dit is bepalend voor de kwaliteit van de organisatie en de mate waarin doelen worden bereikt en, zeker niet onbelangrijk, voor de sfeer op de werkvloer.

Ook in de medische sector wordt het belang van goed personeelsbeleid erkend. Zo is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor het evalueren van medisch specialisten, o.a. in het kader van het project ”Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)” van de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten.

Nosce Orbis speelt in op deze behoefte door zich te richten op analyse van medisch specialisten met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van het individu en van de gehele maatschap of vakgroep. Hierdoor kan de dienstverlening, productiviteit, patiënt tevredenheid, en zeker ook de tevredenheid van de specialist zelf, verbeterd worden. Wij hebben ruime ervaring met IFMS projecten waarbij onze uitgangspunten zijn: “inbreng van medische expertise”, “uitgebreide ervaring met personeelsmanagement” en “zo min mogelijk belasting voor de specialist”.

Naast evaluatie van de huidige medisch staf, kunnen wij u ook van dienst zijn bij het selecteren van nieuwe collega's middels professionele assessments. Juist in deze sector is bekwaamheid uitermate belangrijk waarbij er vaak een samenwerking voor lange duur aangegaan wordt. Met gevalideerde, objectieve technieken kunnen wij uw selectieprocedure voor de meest geschikte toekomstige collega ondersteunen.

In de medische zorg wordt er veeal samengewerkt tussen proffessionals. Zolang de onderlinge sfeer goed blijft, is dat een prettige samenwerkingsvorm. Indien er echter een conflict onstaat, is er sprake van een situatie waarin men niet zonder elkaar kan, maar ook niet met elkaar. De spanning die hiervan het gevolg is, vergalt niet alleen het werkplezier, maar is vaak ook nadelig voor het professionele resultaat. En dat is iets wat professionals zich niet kunnen veroorloven. Mediation kan een uitstekende methode zijn voor het omgaan met een geschil en tegelijkertijd de relatie goed te houden. Binnen Nosce Orbis is ruime ervaring met mediation onder professionals en medici.

Goed personeelsbeleid met aandacht voor ontwikkeling en evaluatie, zodat optimaal functioneren wordt bereikt, is dus een eerste vereiste. Nosce Orbis realiseert dit voor u. Vanuit eigen ervaring binnen de gezondheidszorg weten wij aan welke kwalificaties een medisch specialist dient te voldoen.

© 2001 - 2022 CMS: 123CMS.nl